Asbestsanering

Vi har kurs og utstyr for asbestsanering.

Flere av våre fagarbeidere har asbestkurs, å vi tar på oss jobber med å rive gammel eternitt tak o.l. vi tar oss også av all søking og bortkjøring av eternit og asbestholdig avfall.

Kontakt oss om asbestsanering

Ølen byggeservice AS

Tlf: 90 98 45 04

E-post: oebyggs@online.no

Fill out this field
Skriv inn en gyldig e-postadresse.
Fill out this field